TUGASAN : KEJADIAN SIANG DAN MALAM

TUGASAN PERTAMA. 

Berdasarkan  kepada paparan video ini, buat satu ringkasan dalam satu muka surat. Pastikan ringkasan anda mengandungi proses kejadian siang dan malam berlaku dan kebaikan kejadian siang dan malam ini kepada manusia. 


SELAMAT MENJAWAB


No comments:

Post a Comment