KBAT : AL ASMA AL HUSNASUBTOPIK : AR RAHIM SOALAN : Semasa anda berjalan di sebuah taman, anda melihat seekor burung terbaring di bawah pokok. Anda mendapati kakinya patah. Sebagai seorang yang beriman dengan sifat ar-Rahim, apakah tindakan yang perlu anda lakukan apabila berdepan dengan situasi tersebut.

KATA KUNCI JAWAPAN : TINDAKAN MENYELAMATKAN BURUNG 


Jawapan pelajar secara berpandu: 

(Ayat mula) 
Tindakan saya untuk menyelematkan burung ini ialah

(Isi) 
membawa burung pulang ke rumah  

(Huraian)
supaya saya dapat merawat kecederaan burung tersebut. 

(Huraian Lengkap / Huraian Lanjutan)
Justeru itu, saya akan memastikan lukanya di rawat dengan baik agar burung itu dapat terbang semula seperti biasa di samping saya memberikan ia makan dan minum. 

Kesimpulan 
Oleh itu, kita hendaklah merasa belas kasihan terhadap binatang kerana ia dapat membentuk peribadi yang mulia


Jawapan dalam bentuk perenggan : 

Tindakan saya untuk menyelematkan burung ini ialahmembawa burung pulang ke rumah supaya saya dapat merawat kecederaan burung tersebut. Justeru itu, saya akan memastikan lukanya di rawat dengan baik agar burung itu dapat terbang semula seperti biasa di samping saya memberikan ia makan dan minum. Oleh itu, kita hendaklah merasa belas kasihan terhadap binatang kerana ia dapat membentuk peribadi yang mulia

--------------------------------------------------------------------------------------- 


No comments