ANALISIS KERTAS 1 SPM 2015
Gambar Hiasan

Perlu diingatkan guru hanya menggunakan kata kunci dalam menulis analisis tajuk.

Pendidikan Islam 
Kertas 1 
2 Jam 
1223/1


Bahagian Objektif 
Akidah  : 1-5
1- Murtad
2-Ajaran Sesat
3- Sihir 
4- Perkara yang membatalkan iman
5- Minum arak 


IBADAT : 6 – 14
6-Gadaian 
7-Hutang 
8-Sewaan 
9-Haji 
10-Wajib Haji
11- Nafar
12- Idah
13- Talak
14-Akikah


SIRAH : 15-18
15- Imam Abu Hanifah 
16- Kerajaan Abbasiyah 
17- Khalifah Umar al-Khattab
18- Khulafa ar-Rashidin

AKHLAK : 19-20
19- Adab berjihad
20- Adab berjihad

ITK (Isi Tempat Kosong)Tajuk
21- Syirik
22- Mencuri
23- Kemanisan iman
24- Minum arak
25- Gadaian
26- Hutang
27- Jenis tawaf
28- Jenis tawaf
29- Adab amar makruf nahi munkar
30- Khulafa ar-Rasyidin
31- Imam al-Bukhari
32- Kerajaan Bani Abbasiyah
33- Susunan wali
34- Dosa
35- Jual beli
36- Imam Abu Hanifah
37- Anak yatim
38- Talak
39- Zihar
40- Sembelih

ITK (Isi Tempat Kosong)Jenis Soalan
21- Rajah
22- Pernyataan
23- Pernyataan
24- Rajah
25- Pilih jawapan
26- Pilih jawapan
27- Pilih jawapan
28- Pilih jawapan
29- Rajah
30- Pernyataan
31- Pernyataan
32- Pernyataan
33- Rajah
34- Pernyataan
35- Pernyataan
36- Pernyataan
37- Pilih jawapan
38-  Pilih jawapan
39-  Pilih jawapan
40-  Pilih jawapan

Bahagian B
1(a) i,ii,iii- Ahli Sunnah Wal Jamaah
Sumber, prinsip, pandangan terhadap isu


1(b) i,ii,iii- Qazaf
Maksud, faktor, kesan 

2(a) i,ii,- Mahar 
Maksud, hikmah

2(b) i,ii,- Walimatul Urus
Hukum, perkara mesti elakkan, 

(KBAT) kenalpasti perkara yang tidak penuhi syariat dan berikan komen. 

3(a) i,ii,- Khulafa Ar -Rasyidin
Ciri kepimpinan, akibat membelakangkan 

3(b) i,ii,- Syeikh Muhammad Abduh 
Sifat peribadi, sumbangan dalm bidang pendidikan 

3(c) i,ii,- Adab terhadap pemimpin
Maksud, dua tanggungjawab 
(KBAT) - Ulil Amri pemimpin atau ulam. Beri pendapat. 


4(a) i,ii,- Penyebaran IslamBani Abbasyiyah 
Faktor luaran, kesan penyebaran dari aspek akidah

4(b) i,ii,- Imam Shafie
Nama kitab, dua cara mencontohi tokoh 

4(c) i,ii,- Adab terhadap orang sakit
Aspek rohani pesakit, perkara awal bila terima musibah, 
(KBAT) - Hospital mesra ibadah. 


No comments